PROGRAM EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNY REKOMENDOWANY PRZEZ

POLSKIE TOWARZYSTWO DYSLEKSJI DLA MŁODZIEŻY Z GIMNAZJUM

Program ten kierowany jest do Gimnazjalistów mających trudności w nauce ortografii lub specyficzne trudności w uczeniu się, objawiające się dysleksją, dysortografią i dysgrafią. Program ten jest zarówno dla uczniów z opinią z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, jak również dla tych, którzy mają wyłącznie trudności z poprawnym pisaniem.

Celem tych zajęć jest:

- rozwój funkcji poznawczych

- utrwalanie znajomości reguł ortograficznych oraz rozwijanie umiejętności poprawnego pisania

- rozwijanie sprawności językowej

- usprawnianie funkcji percepcyjno – motorycznych

- rozwijają spostrzegawczość, percepcję i pamięć wzrokowo – słuchową

- poprawiają koncentrację uwagi

- także rozbudzają wyobraźnię przestrzenną

- doskonalą umiejętności grafomotoryczne (poprawa pisma)

- doskonalenie umiejętności czytania ze zrozumieniem

Program ten to ciekawe ćwiczenia dzięki którym uczeń osiągnie:

- większe postępy w poprawnym pisaniu

- poprawę spostrzegawczości, koncentrację uwagi, a także pamięci wzrokowo – słuchowej

- większą pewność siebie podczas egzaminów

 

ZAPRASZAMY NA ZAJĘCIA INDYWIDUALNE

LUB GRUPOWE

strona główna

terapia logopedyczna

terapia pedagogiczna

program eduk.-terap.

o nas

kontakt

 

 
 

Nakarm głodne dziecko - wejdź na stronę www.Pajacyk.pl